Cảm biến laser IFM PMD Profiler để kiểm tra biên dạng vật thể

Posted on Posted in Cảm biến laser
Mã sản phẩm Chỉ định sản phẩm Phạm vi đo Kích thước Chức năng Cấp bảo vệ laser
OPD100 Cảm biến biên dạng 88 x 65 x 28.5 mm 2 x thường mở / thường đóng; (tham số) 1