Cảm biến khoảng cách O1D

Posted on Posted in Cảm biến laser
Mã SP Chỉ định sản phẩm Phạm vi đo Kích thước Chức năng đầu ra Lớp bảo vệ laze
O1D100 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.2…10 m 59 x 42 x 52 mm thường mở / thường đóng; (tham số); tương tự 2
O1D105 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.2…10 m 59 x 42 x 52 mm  thường mở / thường đóng; (có thể lập trình); tương tự 2
O1D300 Cảm biến mức quang 0.2…10 m 59 x 42 x 52 mm  thường mở / thường đóng; (có thể lập trình); tương tự 2
O1D155 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.3…6 m 59 x 42 x 52 mm  thường mở / thường đóng; (có thể lập trình); tương tự 1
O1D102 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.2…3.5 m 59 x 42 x 52 mm  thường mở / thường đóng; (có thể lập trình); tương tự 2
O1D106 Cảm biến khoảng cách quang điện 1…75 m 59 x 42 x 52 mm  thường mở / thường đóng; (có thể lập trình); tương tự 2
O1D120 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.2…10 m 59 x 42 x 52 mm  thường mở / thường đóng; (có thể lập trình); tương tự 2
O1D101 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.2…10 m 59 x 42 x 52 mm thường mở / thường đóng; (có thể lập trình) 2
O1D103 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.2…10 m 59 x 42 x 52 mm  thường mở / thường đóng; (có thể lập trình); tương tự 2
O1D108 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.2…18 m 59 x 42 x 52 mm  thường mở / thường đóng; (có thể lập trình); tương tự 2
O1D104 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.2…10 m 59 x 42 x 52 mm thường mở / thường đóng; (có thể lập trình) 2