Cảm biến khoảng cách IFM O5

Posted on Posted in Cảm biến laser
Mã SP Chỉ định sản phẩm Phạm vi đo Kích thước Chức năng đầu ra Lớp bảo vệ laser
O5D100 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.03…2 m 56 x 18.2 x 46.8 mm thường mở / thường đóng; (bổ sung) 2
O5D150 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.03…2 m 56 x 18.2 x 46.8 mm thường mở / thường đóng; (bổ sung) 1
O5D101 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.03…2 m 56 x 18.2 x 46.8 mm thường mở / thường đóng; (bổ sung) 2
O5D102 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.03…2 m 56 x 18.2 x 46.8 mm thường mở / thường đóng; (bổ sung) 2
O5D151 Cảm biến khoảng cách quang điện 0.03…2 m 56 x 18.2 x 46.8 mm thường mở / thường đóng; (bổ sung) 1