Cảm biến laser IFM O6 loại nhỏ

Posted on Posted in Cảm biến laser
Mã SP Chỉ định sản phẩm Phạm vi đo Kích thước Chức năng đầu ra Lớp bảo vệ laser
O6H701 Cảm biến phản xạ khuếch tán 41.3 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1
O6H702 Cảm biến phản xạ khuếch tán 46 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1
O6H700 Cảm biến phản xạ khuếch tán 35.4 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1
O6P701 Cảm biến phản xạ Retro 35.4 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1
O6P702 Cảm biến phản xạ Retro 46 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1
O6S701 Cảm biến xuyên chùm 35.4 x 13 x 21 mm 1
O6E701 Cảm biến xuyên chùm 35.4 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1
O6E702 Cảm biến xuyên chùm 46 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1
O6S702 Cảm biến xuyên chùm 46 x 13 x 21 mm 1
O6P700 Cảm biến phản xạ Retro 35.4 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1
O6S700 Cảm biến xuyên chùm 35.4 x 13 x 21 mm 1
O6H705 Cảm biến phản xạ khuếch tán 46 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1
O6H703 Cảm biến phản xạ khuếch tán 35.4 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1
O6H704 Cảm biến phản xạ khuếch tán 35.4 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1
O6E704 Cảm biến xuyên chùm 35.4 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1
O6E705 Cảm biến xuyên chùm 46 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1
O6E700 Cảm biến xuyên chùm 35.4 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1
O6P703 Cảm biến phản xạ Retro 35.4 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1
O6P705 Cảm biến phản xạ Retro 46 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1
O6P704 Cảm biến phản xạ Retro 35.4 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1
O6E703 Cảm biến xuyên chùm 35.4 x 13 x 21 mm chế độ bật sáng/tối; (có thể lựa chọn) 1