Cảm biến laser PMD Profiler để kiểm tra hồ sơ đối tượng

Posted on Posted in Cảm biến laser
Mã sản phẩm Chỉ định sản phẩm Phạm vi đo Kích thước Chức năng Lớp bảo vệ laser
OPD100 Cảm biến đường viền 88 x 65 x 28.5 mm 2 x thường mở / thường đóng; (tham số) 1