Sợi thủy tinh

Posted on Posted in Cảm biến sợi quang
Mã SP Chỉ định sản phẩm Vật liệu đầu sợi Vật liệu vỏ sợi Vật liệu sợi Tổng chiều dài
E20055 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm nhôm thủy tinh 600 mm
E20051 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm PVC thủy tinh 600 mm
E20129 Cảm biến xuyên chùm nhôm nhôm thủy tinh 600 mm
E20058 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm nhôm thủy tinh 600 mm
E20062 Cảm biến xuyên chùm nhôm PVC thủy tinh 600 mm
E20054 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm PVC thủy tinh 600 mm
E20489 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) silicon kim loại thủy tinh 600 mm
E20495 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) silicon kim loại thủy tinh 600 mm
E20056 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm nhôm thủy tinh 600 mm
E20059 Cảm biến xuyên chùm nhôm PVC thủy tinh 600 mm
E20052 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm PVC thủy tinh 600 mm
E20053 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) PVC thủy tinh 600 mm
E20128 Cảm biến xuyên chùm nhôm nhôm thủy tinh 600 mm
E20057 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) nhôm thủy tinh 600 mm
E20493 Cảm biến xuyên chùm thép không gỉ (1.4305 / 303) silicon kim loại thủy tinh 600 mm
E20505 Cảm biến xuyên chùm thép không gỉ (1.4305 / 303) silicon kim loại thủy tinh 600 mm
E20061 Cảm biến xuyên chùm thép không gỉ (1.4305 / 303) PVC thủy tinh 600 mm
E20827 Cảm biến xuyên chùm thép không gỉ (1.4305 / 303) thép không gỉ (1.4305 / 303) thủy tinh 900 mm
E20825 Cảm biến xuyên chùm thép không gỉ (1.4305 / 303) thép không gỉ (1.4305 / 303) thủy tinh 900 mm
E20071 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm nhôm thủy tinh 1000 mm
E20823 Cảm biến xuyên chùm thép không gỉ (1.4305 / 303) thép không gỉ (1.4305 / 303) thủy tinh 900 mm
E20124 Cảm biến phản xạ khuếch tán nhôm nhôm thủy tinh 2000 mm
E20822 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 303) thép không gỉ (1.4305 / 303) thủy tinh 900 mm
E20230 Cảm biến phản xạ khuếch tán thép không gỉ (1.4305 / 304) PVC thủy tinh 600 mm