Cảm biến tiệm cận sử dụng trong khu vực nguy hiểm

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận

 

MÃ SP Phạm vi cảm biến Khoảng cách hoạt động Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước
IF503A 3 mm 0…2.4 mm thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IG510A 5 mm 0…4.05 mm thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
IG511A 12 mm 0…9.7 mm thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
II502A 10 mm 0…8.1 mm thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 70 mm
IF505A 6 mm 0…4.9 mm thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 70.2 mm
IG512A 5 mm 0…4.05 mm thường đóng DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
IF504A 3 mm 0…2.4 mm thường đóng DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IG513A 8 mm 0…6.48 mm thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 80 mm
NF501A 4 mm 0…3.24 mm thường đóng DC NAMUR M12 x 1 / L = 45 mm
II504A 10 mm 0…8.1 mm thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 70 mm
IG514A 10 mm 0…8.1 mm bổ sung DC PNP M18 x 1 / L = 80 mm
IN507A 4 mm 2 x thường mở DC PNP 40 x 26 x 47 mm
NG501A 8 mm 0…6.48 mm thường đóng DC NAMUR M18 x 1 / L = 46 mm
IG001A 8 mm 0…6.48 mm thường mở AC/DC M18 x 1 / L = 80 mm
IM512A 20 mm 0…16.2 mm bổ sung DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IM511A 40 mm 0…32.4 mm bổ sung DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IG515A 8 mm 0…6.48 mm thường mở/thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 80 mm
ID502A 60 mm 0…48.6 mm thường mở/thường đóng; (có thể lựa chọn) DC PNP 105 x 80 x 42 mm
NF500A 7 mm thường đóng DC NAMUR M12 x 1 / L = 50 mm
NS5002 2 mm thường đóng DC NAMUR 28 x 10 x 16 mm
NI501A 15 mm 0…12.15 mm thường đóng DC NAMUR M30 x 1.5 / L = 50 mm
IM510A 20 mm 0…16.2 mm bổ sung DC 40 x 40 x 105 mm
NE5001 1 mm thường đóng DC NAMUR M8 x 1 / L = 30 mm
IM001A 20 mm 0…16.2 mm thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) AC/DC 40 x 40 x 105 mm