Cảm biến tiệm cận IFM (cho ứng dụng hàn)

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP
Phạm vi cảm biến
Tần số
chuyển đổi
Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước
IGR212 8 mm flush mountable 2 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 40 mm
IFR212 4 mm flush mountable 2 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 40 mm
IIR212 15 mm flush mountable 2 Hz thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 45 mm
IFR200 4 mm flush mountable 2 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IGW202 8 mm flush mountable 2000 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 65 mm
IFW204 4 mm flush mountable 2000 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 65 mm
IGR200 6 mm flush mountable 2 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
IGR203 6 mm flush mountable 50 Hz thường mở DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 40 mm
IIW202 15 mm flush mountable 2000 Hz thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 65 mm
IM5126 40 mm non-flush mountable 200 Hz bổ sung DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IGR206 6 mm flush mountable 50 Hz thường mở DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 40 mm
IM5124 20 mm flush mountable 200 Hz bổ sung DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IGR204 6 mm flush mountable 50 Hz thường mở DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 40 mm
IM5119 20 mm flush mountable 200 Hz thường mở DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IEW200 3 mm flush mountable 2000 Hz thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 40 mm
IM5129 40 mm non-flush mountable 200 Hz thường mở DC PNP 40 x 40 x 54 mm
IGR205 6 mm flush mountable 50 Hz thường mở DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 40 mm
IIR200 12 mm flush mountable 2 Hz thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 70 mm
IEW201 6 mm non-flush mountable 2000 Hz thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 40 mm
IFR207 4 mm flush mountable 2 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 45 mm
IGR207 8 mm flush mountable 2 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 45 mm
IFR202 4 mm flush mountable 2 Hz thường mở DC NPN M12 x 1 / L = 60 mm
IFW200 3 mm flush mountable 2000 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 65 mm
IGR202 6 mm flush mountable 2 Hz thường mở DC NPN M18 x 1 / L = 70 mm