Cảm biến tiệm cận IFM (ứng dụng trong thiết bị chuyển động)

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi cảm biến Tần số
chuyển đổi
Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước
IGM200 8 mm flush mountable 200 Hz thường mở DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 70 mm
IFM213 4 mm flush mountable 400 Hz thường mở DC PNP/NPN M12 x 1 / L = 60 mm
IGM204 8 mm flush mountable 200 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
IFM203 4 mm flush mountable 400 Hz thường mở DC PNP/NPN M12 x 1 / L = 70 mm
IFM205 4 mm flush mountable 400 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 70 mm
IGM201 12 mm non-flush mountable 200 Hz thường mở DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 70 mm
IFM204 7 mm non-flush mountable 300 Hz thường mở DC PNP/NPN M12 x 1 / L = 70 mm
IFM206 7 mm non-flush mountable 300 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 70 mm
IIM208 12 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 70 mm
IFM207 4 mm flush mountable 400 Hz thường mở DC PNP/NPN M12 x 1 / L = 79 mm
IFM210 7 mm non-flush mountable 300 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 79 mm
IIM200 12 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP/NPN M30 x 1.5 / L = 70 mm
IGM202 8 mm flush mountable 200 Hz thường mở DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 81 mm
IIM209 22 mm non-flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 70 mm
IIM201 22 mm non-flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP/NPN M30 x 1.5 / L = 70 mm
IGM208 12 mm non-flush mountable 200 Hz thường đóng DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 70 mm
IFM216 4 mm flush mountable 400 Hz thường đóng DC PNP/NPN M12 x 1 / L = 70 mm
IIM210 12 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M30 x 1.5 / L = 81 mm
IGM206 8 mm flush mountable 200 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 81 mm
IGM209 8 mm flush mountable 200 Hz thường đóng DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
IIM203 22 mm non-flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP/NPN M30 x 1.5 / L = 81 mm
IFM209 4 mm flush mountable 400 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 79 mm
IIM202 12 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP/NPN M30 x 1.5 / L = 81 mm
IGM203 12 mm non-flush mountable 200 Hz thường mở DC PNP/NPN M18 x 1 / L = 81 mm