Đầu mài hợp kim dạng côn đầu tròn-SL Miracle

Posted on Posted in Đầu mài hợp kim
SL – Radius End
 

Application:

*d : double cut 

*s : single cut

 
*nf : nonferrous

SL-1
   

MODEL

Cutting Dia
d1 mm

Shank Dia
d2 mm

Length of Cut
l2 mm

Overall Length
l1 mm

Angle
a

SL-41M

3

3

9.5

38

8X

SL-42M

3

3

12.7

38

8X

SL-53M

5

3

12.7

38

14X

SL-1M

6

6

16

50

14X

SL-2M

8

6

22

69

14X

SL-3M

9.5

6

27

74

14X

SL-4M

12.7

6

28

76

14X

SL-5M

16

6

30

77

14X

SL-7M

19

6

38

85

14X