Đầu mài hợp kim hình ngọn lửa-SH Miracle

Posted on Posted in Đầu mài hợp kim
SH – Flame Shape
 

Application:

*d : double cut

*s : single cut

 

SH-1
   

MODEL

Cutting Dia
d1 mm

Shank Dia
d2 mm

Length of Cut
l2 mm

Overall Length
l1 mm

SG-41M

3

3

6.3

38

SG-53M

5

3

9.5

38

SG-2M

8

6

19

63

SG-5M

12.7

6

32

76

SG-6M

16

6

36

80

SG-7M

19

6

41

85