Đầu mài hợp kim dạng nón-SM Miracle

Posted on Posted in Đầu mài hợp kim
SM – Cone Shape
 

Application:

*d : double cut 

*s : single cut

SM-1
   

MODEL

Cutting Dia
d1 mm

Shank Dia
d2 mm

Length of Cut
l2 mm

Overall Length
l1 mm

Angle
a

SM-41M

3

3

8.9

38

12X

SM-42M

3

3

11

38

14X

SM-43M

3

3

16

38

7X

SM-51M

6.3

3

12.7

53

22X

SM-53M

5

3

12.7

38

16X

SM-1M

6

6

12.7

50

22X

SM-2M

6

6

19

50

14X

SM-3M

6

6

25

50

10X

SM-4M

9.5

6

16

63

28X

SM-5M

12.7

6

22

69

28X

SM-6M

16

6

25

73

31X