Đầu mài hợp kim hình cây đầu nhọn-SG Miracle

Posted on Posted in Đầu mài hợp kim
SG – Tree Shape Pointed End
 

Application:

*d : double cut 

*s : single cut

 
*nf : nonferrous

SG-1
   

MODEL

Cutting Dia
d1 mm

Shank Dia
d2 mm

Length of Cut
l2 mm

Overall Length
l1 mm

SG-41M

3

3

6

38

SG-43M

3

3

9.5

38

SG-44M

3

3

12.7

38

SG-51M

6.3

3

12.7

50

SG-53M

5

3

12.7

38

SG-1M

6

6

16

50

SG-2M

8

6

19

63

SG-3M

9.5

6

19

63

SG-5M

7

6

25

69

SG-6M

16

6

25

69

SG-7M

19

6

25

69

SG-15M

19

6

38

82