Đầu mài hợp kim hình cây-SF Miracle

Posted on Posted in Đầu mài hợp kim
SF – Tree Shape
Application:

*d : double cut

*s : single cut

*nf : nonferrous

SF-1

MODEL

Cutting Dia
d1 mm

Shank Dia
d2 mm

Length of Cut
l2 mm

Overall Length
l1 mm

SF-41M

3

3

6

38

SF-42M

3

3

12.7

38

SF-51M

6.3

3

12.7

56

SF-53M

5

3

12.7

38

SF-13M

12.7

6

19

63

SF-14M

19

6

32

76

SF-15M

19

6

38

82

SF-1M

6

6

16

50

SF-3M

9.5

6

19

63

SF-4M

11

6

25

69

SF-5M

12.7

6

25

69

SF-6M

16

6

25

69

SF-7M

19

6

25

69