Cảm biến áp suất chân không – Công tắc áp suất để theo dõi bộ lọc

Posted on Posted in Cảm biến áp suất chân không, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range Process connection Output signal Electrical design Medium temperature
PNI024 0…10 bar G 1/4 internal thread switching signal PNP/NPN -25…80 °C
PNI023 0…25 bar G 1/4 internal thread switching signal PNP/NPN -25…80 °C
PNI022 0…100 bar G 1/4 internal thread switching signal PNP/NPN -25…80 °C
PNI021 0…250 bar G 1/4 internal thread switching signal PNP/NPN -25…80 °C