Cảm biến áp suất chân không – Sử dụng trong các ứng dụng đồng nhất

Posted on Posted in Cảm biến áp suất chân không, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Mã SP Phạm vi đo Kết nối quá trình Tín hiệu đầu ra Thiết kế điện Nhiệt độ trung bình
PY9001 0…250 bar
0…3625 psi
0…25 MPa
kết nối đồng nhất tín hiệu chuyển mạch; tín hiệu tương tự; Liên kết IO; (cấu hình) PNP/NPN 5…90; (< 1 h: 145) °C
PY9070 0…400 bar
0…5800 psi
0…40 MPa
kết nối đồng nhất tín hiệu chuyển mạch; tín hiệu tương tự; Liên kết IO; (cấu hình) PNP/NPN 5…90; (< 1 h: 145) °C
PY9060 0…600 bar
0…8700 psi
0…60 MPa
kết nối đồng nhất tín hiệu chuyển mạch; tín hiệu tương tự; Liên kết IO; (cấu hình) PNP/NPN 5…90; (< 1 h: 145) °C