Cảm biến áp suất chân không – Sử dụng trong quá trình công nghệ ở nhiệt độ cao

Posted on Posted in Cảm biến áp suất chân không, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Mã SP Phạm vi đo Kết nối quá trình Tín hiệu đầu ra Thiết kế điện Nhiệt độ trung bình
PI2307 -50…1000 mbar
-0.73…14.5 psi
Kẹp DN 51 / 2″ tín hiệu chuyển mạch; tín hiệu tương tự; Liên kết IO; (cấu hình) PNP/NPN -25…200 °C
PI2207 -50…1000 mbar
-0.73…14.5 psi
Kẹp DN 38 / 1,5″ tín hiệu chuyển mạch; tín hiệu tương tự; Liên kết IO; (cấu hình) PNP/NPN -25…200 °C
PI2306 -0.124…2.5 bar
-1.8…36.27 psi
Kẹp DN 51 / 2″ tín hiệu chuyển mạch; tín hiệu tương tự; Liên kết IO; (cấu hình) PNP/NPN -25…200 °C
PI2206 -0.124…2.5 bar
-1.8…36.27 psi
Kẹp DN 38 / 1,5″ tín hiệu chuyển mạch; tín hiệu tương tự; Liên kết IO; (cấu hình) PNP/NPN -25…200 °C