Cảm biến áp suất chân không – Máy phát PT loại nhỏ

Posted on Posted in Cảm biến áp suất chân không, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range Process connection Output signal Electrical design Medium temperature
PT5404 0…10 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PT5401 0…250 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PT5400 0…400 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PT5500 0…400 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…125 °C
PT5403 0…25 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PT5402 0…100 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PT5415 0…6 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PT5414 0…16 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PT5560 0…600 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…125 °C
PT5501 0…250 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…125 °C
PU5404 0…10 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PT5301 0…250 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PT5504 0…10 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…125 °C
PU5401 0…250 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PU5415 0…6 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PU5400 0…400 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PT5302 0…100 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PT5503 0…25 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…125 °C
PT5502 0…100 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…125 °C
PT5494 -1…10 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PT5443 0…40 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C
PT2424 0…200 psi 1/4 NPT external thread analogue signal -40…90 °C
PT2415 0…100 psi 1/4 NPT external thread analogue signal -40…90 °C
PT5412 0…160 bar G 1/4 external thread analogue signal -40…90 °C