Cảm biến điện dung IFM (vỏ kim loại)

Posted on Posted in Cảm biến điện dung, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
MÃ SP Phạm vi cảm biến Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước Kết nối
KF5001 1…6 mm flush mountable thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm M12 Connector
KI5085 8 mm flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 90 mm M12 Connector
KF5002 3…12 mm non-flush mountable thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 61 mm M12 Connector
KI5087 15 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 90 mm M12 Connector
KI5084 8 mm flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP/NPN M30 x 1.5 / L = 90 mm M12 Connector
KF5013 1…6 mm flush mountable thường mở DC NPN M12 x 1 / L = 60 mm M12 Connector
KI5086 15 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP/NPN M30 x 1.5 / L = 90 mm M12 Connector
KX5001 15 mm non-flush mountable thường đóng DC NAMUR M34 x 1.5 / L = 92 mm 2 m PVC-Cable
KX5002 15 mm non-flush mountable thường đóng DC NAMUR M34 x 1.5 / L = 92 mm 6 m PVC-Cable
KF5015 8 mm non-flush mountable thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 70 mm 2 m PUR-Cable
KI5090 15 mm non-flush mountable thường mở / thường đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP M30 x 1.5 / L = 90 mm M12 Connector
KF5014 4 mm flush mountable thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 69 mm 2 m PUR-Cable
KX5004 15 mm non-flush mountable thường đóng DC NAMUR M34 x 1.5 / L = 92 mm 20 m PVC-Cable