Cảm biến độ nghiêng – Dòng sản phẩm hoàn chỉnh

Posted on Posted in Cảm biến điều khiển chuyển động, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Product designation Communication interface Protocol Angular range Resolution
JN2200 Inclination sensor IO-Link ± 180 0.05 °
JN2201 Inclination sensor IO-Link ± 45 0.01 °
JN2100 Inclination sensor CAN CANopen CiA DS 301 0…360 / ± 180 0.001; (parameterisable) °
JN2101 Inclination sensor CAN CANopen CiA DS 301 -45…45 0.001; (parameterisable) °
EC2061 Inclination sensor 2,2…5,5
EC2082 Inclination sensor ± 90
JN2300 Inclination sensor CAN SAE J1939 0…360 / ± 180 0.1 °
EC2019 Inclination sensor ± 90
EC2045 Inclination sensor ± 90
JN2301 Inclination sensor CAN SAE J1939 -45…45 0.01 °
EC2060 Inclination sensor ± 20
JD1121 Inclination sensor CAN CANopen 0 … 360 0.01; (parameterisable) °
JD2110 Inclination sensor CAN CANopen ± 90 0.01; (parameterisable) °
JD1111 Inclination sensor CAN CANopen 0 … 360 0.01; (parameterisable) °
JD2120 Inclination sensor CAN CANopen ± 90 0.01; (parameterisable) °