Cảm biến tốc độ cho ổ đĩa và trục

Posted on Posted in Cảm biến điều khiển chuyển động, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Installation length Output Switching frequency Connection Ambient temperature
MX5050 DC PNP 1…15000 Hz 0.5 m PUR-Cable; M12 Connector -32…85 °C
MX5000 DC NPN 2…15000 Hz AMP-Junior Timer Connector -32…140 °C
MX5015 DC NPN 1…15000 Hz 2 m PUR-Cable -32…140 °C
MX5004 DC NPN 1…15000 Hz AMP-Junior Timer Connector -32…140 °C
MX5017 DC NPN 1…15000 Hz 2 m PUR-Cable -32…140 °C