Cảm biến độ nghiêng động

Posted on Posted in Cảm biến điều khiển chuyển động, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Product designation Communication interface Protocol Angular range Resolution
JD1121 Inclination sensor CAN CANopen 0 … 360 0.01; (parameterisable) °
JD2110 Inclination sensor CAN CANopen ± 90 0.01; (parameterisable) °
JD1111 Inclination sensor CAN CANopen 0 … 360 0.01; (parameterisable) °
JD2120 Inclination sensor CAN CANopen ± 90 0.01; (parameterisable) °