Hệ thống kẹp khuôn thủy lực Mico KVS

Posted on Posted in Hệ thống kẹp khuôn nhanh cho máy ép nhựa, Sản phẩm

Hệ thống kẹp khuôn thuỷ lực KVS, là phiên bản nâng cấp dòng kẹp KV với sự trang bị thêm cảm biển tiệm cận (proxi senso) tại mỗi đầu kẹp

giúp nhận biết trạng thái khi các đầu kẹp đã tiếp xúc với khuôn và ra tín hiệu điều khiển cho đầu kẹp tự động đóng kẹp giữ khuôn.

Bộ điều khiển kẹp khuôn dòng CBS2 (KVS) sẽ có hiển thị trạng thái thái của senso tiệm cận