Hệ thống kẹp khuôn thủy lực Mico ZKV-S

Posted on Posted in Hệ thống kẹp khuôn nhanh cho máy ép nhựa, Sản phẩm

Hệ thống kẹp khuôn thuỷ lực KVS, là phiên bản nâng cấp dòng kẹp KV với sự trang bị thêm cảm biển (senso) tự động kẹp khuôn khi các đầu kẹp được đẩy vào vị trí sát với khuôn.