Tấm cách điện bằng gốm cho máy cắt dây EDM Seibu

Posted on Posted in Seibu
Tấm cách điện
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Máy cắt dây Seibu
SE301 140x80x20 Upper EW-A. M series AWF type Ceramic isolator plate
SE302 165x88x25 Upper EW-A. M series AWF type Ceramic isolator plate
SE303 4208518 137x80x20 Upper EW-M series AWF type Ceramic isolator plate