Tấm dẫn điện cho máy cắt dây EDM SPM

Posted on Posted in SPM
Tấm dẫn điện SPM
Ảnh SP Code No. Orignal P/No. Kích thước Vị trí Ứng dụng
SP001 X054D125H03 Φ7xΦ0.8×22 Common SP series
SP006 3085936 3.2×9.2×9.2 Common SP series
SP010 A290-8110-X750 4x12x23 Common SP series