Đầu nối khí hình chữ L SMC – Series KQ2L

Posted on Posted in Đầu nối khí - Van tiết lưu

KQ2W

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Ren nối

Model

download

3.2

M5 X 0.8

KQ2W23-M5

R 1/8

-01S

R 1/4

-02S

4

M5 X 0.8

KQ2W04-M5

R 1/8

-01S

R 1/4

-02S

6

M5 X 0.8

KQ2W06-M5

R 1/8

-01S

R 1/4

-02S

R 3/8

-03S

8

R 1/8

KQ2W08-01S

R 1/4

-02S

R 3/8

-03S

10

R 1/8

KQ2W10-02S

R 3/8

-03S

R 1/2

-04S

12

R 1/4

KQ2W12-02S

R 3/8

-03S

R 1/2

-04S

16

R 3/8

KQ2W16-03S

R 1/2

-04S

KQ2L

8718E_KQ2L-00m

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Model

3.2

KQ2L23-00

4

KQ2L04-00

6

KQ2L06-00

8

KQ2L08-00

10

KQ2L10-00

12

KQ2L12-00

16

KQ2L16-00

KQ2L

 8718E_KQ2W-99m

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Kích cỡ phù hợp

Model

3.2

3.2

KQ2L23-99

4

4

KQ2L04-99

6

6

KQ2L06-99

8

8

KQ2L08-99

10

10

KQ2L10-99

12

12

KQ2L12-99

16

16

KQ2L16-99