Đầu nối khí hình chữ T – Series KQ2T

Posted on Posted in Đầu nối khí - Van tiết lưu

KQ2T ( Union Tee)

 41vfVKA1ZRL._SL500_AA300_

Sử dụng cho ống đường kính ngoài (mm)

Model

3.2

KQ2T23-00

4

KQ2T04-00

6

KQ2T06-00

8

KQ2T08-00

10

KQ2T10-00

12

KQ2T12-00

16

KQ2T16-00

 

KQ2T ( Male Branch Tee)

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Ren nối

Model

 SMCKQ2T07-34S

3.2

M5 X 0.8

        KQ2T23-M5

R 1/8

-01S

R 1/4

-02S

4

M5 X 0.8

KQ2T04-M5

M6 X 1

-M6

R 1/8

-01S

R 1/4

-02S

6

M5 X 0.8

KQ2T06-M5

M6 X 1

-M6

R 1/8

-01S

R 1/4

-02S

R 3/8

-03S

8

R 1/8

KQ2T08-01S

R 1/4

-02S

R 3/8

-03S

10

R 1/8

KQ2T10-01S

R 1/4

-02S

R 3/8

-03S

R 1/2

-04S

12

R 1/4

KQ2T12-02S

R 3/8

-03S

R 1/2

-04S

16

R 3/8

KQ2T16-03S

R 1/2

                     -04S

 

KQ2T (Different Dia. Tee)

SMC KQ2T AZCOM 03

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Model

A

B

3.2

4

KQ2T23-04

4

6

KQ2T04-06

6

8

KQ2T06-08

8

10

KQ2T08-10

10

12

KQ2T10-12

12

16

KQ2T12-16

 

KQ2T (Different Dia. Tee)

 SMC KQ2T AZCOM 04

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Model

A

B

6

4

KQ2T06-04

8

6

KQ2T08-06

10

8

KQ2T10-08

12

10

KQ2T12-10