Đầu nối khí hình chữ thập SMC – Series KQ2TX

Posted on Posted in Đầu nối khí - Van tiết lưu

KQ2TX

R7715910-01

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Model

A

B

6

8

KQ2TX06-08

8

10

KQ2TX08-10

10

12

KQ2TX10-12

 

KQ2TW

 41PVAGfS3HL._AA220_

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Model

4

KQ2TW04-00

6

KQ2TW06-00

8

KQ2TW08-00

10

KQ2TW10-00

12

KQ2TW12-00

 

KQ2TY

SMC KQ2TW AZCOM 01

Sử dụng cho ống đường kính ngoài.

mm

Model

A

B

6

8

KQ2TY06-08

8

10

KQ2TY08-10

10

12

KQ2TY10-12