Hệ thống kẹp khuôn nhanh thuỷ lực Pascal cho máy đúc nhựa

Posted on Posted in Hệ thống kẹp khuôn nhanh Pascal, Sản phẩm
qmc_tya.jpg
TYA Slidable type
qmc_tyc.jpg
TYC-Z / TYC-R Automatic slidable type
qmc_tya-m.jpg
TYA-M T-slot-less slidable type
qmc_tme.jpg
TME Bolted type (small and medium IMM)
qmc_tkb.jpg
TKB Bolted type (medium and large IMM)