Cảm biến quang điện IFM – O5 series

Posted on Posted in Cảm biến quang điện, Sản phẩm

 

Mã SP Mô tả sản phẩm Máy phát/ máy thu Kích thước Phạm vi Phạm vi phản xạ lăng kính
O5H500 Cảm biến phản xạ khuếch tán 56 x 18.2 x 46.8 mm 50…1800 mm
O5P500 Cảm biến phản xạ Retro 56 x 18.2 x 46.8 mm 0.075…10
O5H200 Cảm biến phản xạ khuếch tán 56 x 18.2 x 46.8 mm 50…1400 mm
O5P200 Cảm biến phản xạ Retro 56 x 18.2 x 46.8 mm 0.1…7
O5G500 Cảm biến phản xạ retro để phát hiện các vật thể trong suốt 56 x 18.2 x 46.8 mm 0…3
O5E500 Cảm biến xuyên chùm máy thu 56 x 18.2 x 46.8 mm < 25 m
O5S500 Cảm biến xuyên chùm máy phát 56 x 18.2 x 46.8 mm < 25 m
O5P201 Cảm biến phản xạ Retro 56 x 18.2 x 46.8 mm 0.1…7
O5P202 Cảm biến phản xạ Retro 56 x 18.2 x 46.8 mm 0.1…7
O5H501 Cảm biến phản xạ khuếch tán 56 x 18.2 x 46.8 mm 60…700 mm
O5P502 Cảm biến phản xạ Retro 56 x 18.2 x 46.8 mm 0.075…10
O5H504 Cảm biến phản xạ khuếch tán 56 x 18.2 x 46.8 mm 50…1800 mm
O5P501 Cảm biến phản xạ Retro 56 x 18.2 x 46.8 mm 0.075…10
O5E200 Cảm biến xuyên chùm máy thu 56 x 18.2 x 46.8 mm < 20 m
O5S200 Cảm biến xuyên chùm máy phát 56 x 18.2 x 46.8 mm < 20 m
O5H503 Cảm biến phản xạ khuếch tán 56 x 18.2 x 46.8 mm 50…1800 mm
O5S501 Cảm biến xuyên chùm máy phát 56 x 18.2 x 46.8 mm < 25 m
O5E501 Cảm biến xuyên chùm máy thu 56 x 18.2 x 46.8 mm < 25 m
O5E502 Cảm biến xuyên chùm máy thu 56 x 18.2 x 46.8 mm < 25 m
O5G501 Cảm biến phản xạ Retro 56 x 18.2 x 46.8 mm 0…3
O5H205 Cảm biến phản xạ khuếch tán 56 x 18.2 x 46.8 mm 50…1400 mm
O5H502 Cảm biến phản xạ khuếch tán 56 x 18.2 x 46.8 mm 50…1800 mm
O5H201 Cảm biến phản xạ khuếch tán 56 x 18.2 x 46.8 mm 50…1400 mm
O5P203 Cảm biến phản xạ Retro 56 x 18.2 x 46.8 mm 0.1…7