Cảm biến quang điện IFM – O8 series

Posted on Posted in Cảm biến quang điện, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Mô tả sản phẩm Loại phát
/ thu
Kích thước Range Phạm vi phản xạ
gương
O8H208 Cảm biến phản xạ khuếch tán 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 1…30 mm
O8H220 Cảm biến phản xạ khuếch tán 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 1…80 mm
O8H216 Cảm biến phản xạ khuếch tán 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 1…50 mm
O8H214 Cảm biến phản xạ khuếch tán 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 1…50 mm
O8H210 Cảm biến phản xạ khuếch tán 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 1…30 mm
O8H222 Cảm biến phản xạ khuếch tán 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 1…80 mm
O8P202 Cảm biến phản xạ Retro 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 0.02…1.8
O8H202 Cảm biến phản xạ khuếch tán 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 3…15 mm
O8S201 Cảm biến xuyên chùm phát 28.1 x 8.1 x 14.4 mm < 3 m
O8S200 Cảm biến xuyên chùm  phát 28.1 x 8.1 x 14.4 mm < 3 m
O8E200 Cảm biến xuyên chùm  thu 28.1 x 8.1 x 14.4 mm < 3 m
O8H200 Cảm biến phản xạ khuếch tán 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 3…15 mm
O8E202 Cảm biến xuyên chùm thu 28.1 x 8.1 x 14.4 mm < 3 m
O8H206 Cảm biến phản xạ khuếch tán 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 1…30 mm
O8H212 Cảm biến phản xạ khuếch tán 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 1…50 mm
O8S202 Cảm biến xuyên chùm  phát 28.1 x 8.1 x 14.4 mm < 3 m
O8P204 Cảm biến phản xạ Retro 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 0.02…1.8
O8E204 Cảm biến xuyên chùm  thu 28.1 x 8.1 x 14.4 mm < 3 m
O8H218 Cảm biến phản xạ khuếch tán 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 1…80 mm
O8H204 Cảm biến phản xạ khuếch tán 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 3…15 mm
O8H219 Cảm biến phản xạ khuếch tán 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 1…80 mm
O8P200 Cảm biến phản xạ Retro 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 0.02…1.8
O8H207 Cảm biến phản xạ khuếch tán 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 1…30 mm
O8T202 Cảm biến phản xạ khuếch tán 28.1 x 8.1 x 14.4 mm 0…180 mm