Cảm biến quang điện sử dụng trong khu vực nguy hiểm

Posted on Posted in Cảm biến quang điện
Mã SP Chỉ định sản phẩm Máy phát/ máy thu Kích thước Phạm vi Phạm vi phản xạ lăng kính
O5H51A Cảm biến phản xạ khuếch tán 105 x 30 x 62 mm 50…1800 mm
O5E51A Cảm biến xuyên chùm máy thu 105 x 30 x 62 mm < 25 m
O5S51A Cảm biến xuyên chùm máy phát 105 x 30 x 62 mm < 25 m
O5P51A Cảm biến phản xạ Retro 105 x 30 x 62 mm 0.075…10