Cảm biến điện dung IFM (dải cảm biến dài)

Posted on Posted in Cảm biến điện dung, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi cảm biến Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước Kết nối
KD5018 60 mm non-flush mountable thường mở / thưởng đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP 105 x 80 x 40 mm terminals: …2,5 mm²;
Cable sheath: Ø 7…13 mm
KD501A 60 mm non-flush mountable thường mở / thưởng đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP 105 x 80 x 42 mm terminals: 0,34…2,5 mm²;
Cable sheath: Ø 5…9 mm
KD0009 60 mm non-flush mountable thường mở / thưởng đóng;
(có thể lựa chọn)
AC/DC 105 x 80 x 40 mm terminals: …2,5 mm²;
Cable sheath: Ø 7…13 mm
KD001A 60 mm non-flush mountable thường mở / thưởng đóng;
(có thể lựa chọn)
AC/DC 105 x 80 x 42 mm terminals: 0,34…2,5 mm²;
Cable sheath: Ø 5…9 mm
KD5044 60 mm non-flush mountable thường mở DC PNP 105 x 80 x 40 mm M12 Connector
KD5039 60 mm non-flush mountable thường mở / thưởng đóng;
(có thể lựa chọn)
DC PNP 105 x 80 x 40 mm M12 Connector
KD5022 60 mm non-flush mountable thường mở DC PNP 120 x 80 x 30 mm 2 m PVC-Cable
KD0012 60 mm non-flush mountable thường mở AC/DC 120 x 80 x 30 mm 2 m PVC-Cable
KD5019 60 mm non-flush mountable thường mở / thưởng đóng;
(có thể lựa chọn)
DC NPN 105 x 80 x 40 mm terminals: …2,5 mm²;
Cable sheath: Ø 7…13 mm
KD0024 60 mm non-flush mountable thường mở / thưởng đóng;
(có thể lựa chọn)
AC/DC terminals: …2,5 mm²;
Cable sheath: Ø 7…13 mm