Đầu kẹp dao (loại khoá bên) HSK-SLA Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao HSK Dine, Sản phẩm
Mã sản phẩm ØD L ØD1 H H1 M G Kg Khối lượng
(Kg)
HSK63A-SLA20-100 20 100 52 51 25 M8 M12 1.6 1.8
HSK63A-SLA25-105 25 105 65 59 25 M8 M12 3.1 3.4
HSK63A-SLA32-105 32 105 72 63 30 MS M12 2.3 2.6
HSK100A-SLA20-105 20 105 52 51 25 M16 M12 3.1 3.4
HSK100A-SLA25-110 25 110 65 59 25 M18 M12 3.7 4.0
HSK100A-SLA32-125 32 125 72 63 30 M20 M12 4.4 4.8