Mảnh cắt Korloy VL

Posted on Posted in Dao tiện Korloy, Dụng cụ cắt Korloy, Sản phẩm

Mảnh cắt Korloy VL được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực gia công thô những sản phẩm và chi tiết máy đòi hỏi tính thẩm mỹ cũng như sự tỉ mỉ cao. Sản phẩm mảnh dao tiện với khả năng chống nứt rất hiệu quả nên được nhiều đơn vị gia công tin tưởng sử dụng.

Mảnh dao tiện Korloy có thiết kế khá đa dạng gồm có một số mảnh dao tiện với hình khối khác nhau như: hình thoi, hình tam giác, lục giác, hình vuông,… với các chất liệu cũng khá đa dạng được mạ thêm nhiều nguyên liệu khác nhau để phù hợp hơn với mỗi mục đích sử dụng.

CCMT060202-VLNC9135 VL NC9135 1-02-070401
CCMT060208-VLNC9125 VL NC9125 1-02-070402
CCMT060208-VLNC9135 VL NC9135 1-02-070403
CCMT060208-VLPC5300 VL PC5300 1-02-071817
CNMG120404-VLNC3215 VL NC3215 1-02-068795
DCMT070202-VLNC3215 VL NC3215 1-02-071816
DCMT070202-VLNC9135 VL NC9135 1-02-070446
DCMT070208-VLNC3215 VL NC3215 1-02-063625
DCMT070208-VLNC3225 VL NC3225 1-02-063641
DNMG150608-VLNC3225 VL NC3225 1-02-060298
TBMT060102-VLNC6315 VL NC6315 1-02-072224
TCMT110204-VLNC9135 VL NC9135 1-02-070505
TNMG160404-VLNC3215 VL NC3215 1-02-068800
TNMG160408-VLNC3215 VL NC3215 1-02-065940
TNMG160408-VLNC3225 VL NC3225 1-02-068827
TNMG160412-VLNC3215 VL NC3215 1-02-066334
TNMG160412-VLNC3225 VL NC3225 1-02-073739
TPMT090204-VLNC9125 VL NC9125 1-02-070519
TPMT090204-VLNC9135 VL NC9135 1-02-070520
TPMT110308-VLCC2500 VL CC2500 1-02-073129
TPMT110308-VLNC3215 VL NC3215 1-02-070529
TPMT110308-VLNC3225 VL NC3225 1-02-070152
TPMT110308-VLNC9125 VL NC9125 1-02-070530
TPMT110308-VLNC9135 VL NC9135 1-02-070531
VNMG160404-VLNC3225 VL NC3225 1-02-068828
VNMG160412-VLNC3215 VL NC3215 1-02-067421
WNMG080408-VLNC3225 VL NC3225 1-02-068830