Mảnh cắt Korloy VB

Posted on Posted in Dao tiện Korloy, Dụng cụ cắt Korloy, Sản phẩm

Mảnh cắt Korloy VB được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực gia công thô những sản phẩm và chi tiết máy đòi hỏi tính thẩm mỹ cũng như sự tỉ mỉ cao. Sản phẩm mảnh dao tiện với khả năng chống nứt rất hiệu quả nên được nhiều đơn vị gia công tin tưởng sử dụng.

Mảnh dao tiện Korloy có thiết kế khá đa dạng gồm có một số mảnh dao tiện với hình khối khác nhau như: hình thoi, hình tam giác, lục giác, hình vuông,… với các chất liệu cũng khá đa dạng được mạ thêm nhiều nguyên liệu khác nhau để phù hợp hơn với mỗi mục đích sử dụng.

CNMG120404-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058466
CNMG120404-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059802
CNMG120404-VBCN1500 VB CN1500 1-03-020462
CNMG120404-VBCN2500 VB CN2500 1-03-020932
CNMG120404-VBNC3120 VB NC3120 1-02-041014
CNMG120404-VBNC3215 VB NC3215 1-02-054178
CNMG120404-VBNC3225 VB NC3225 1-02-056357
CNMG120404-VBNC5330 VB NC5330 1-02-058355
CNMG120404-VBPC8110 VB PC8110 1-02-050847
CNMG120408-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058468
CNMG120408-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059804
CNMG120408-VBCN1500 VB CN1500 1-03-019019
CNMG120408-VBCN2000 VB CN2000 1-03-018343
CNMG120408-VBCN2500 VB CN2500 1-03-020936
CNMG120408-VBNC3120 VB NC3120 1-02-041015
CNMG120408-VBNC3215 VB NC3215 1-02-054181
CNMG120408-VBNC3225 VB NC3225 1-02-056358
CNMG120408-VBNC5330 VB NC5330 1-02-039488
CNMG120408-VBPC8110 VB PC8110 1-02-050849
CNMG120412-VBNC3215 VB NC3215 1-02-055878
CNMG120412-VBNC3225 VB NC3225 1-02-058359
CNMG120412-VBNC5330 VB NC5330 1-02-052003
CNMG120412-VBNC6315 VB NC6315 1-02-066322
DNMG150404-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058471
DNMG150404-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059821
DNMG150404-VBCN1500 VB CN1500 1-03-020464
DNMG150404-VBCN2500 VB CN2500 1-03-021285
DNMG150404-VBNC3120 VB NC3120 1-02-041017
DNMG150404-VBNC3215 VB NC3215 1-02-054182
DNMG150404-VBNC3225 VB NC3225 1-02-056375
DNMG150404-VBNC5330 VB NC5330 1-02-054248
DNMG150404-VBPC8110 VB PC8110 1-02-050851
DNMG150408-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058476
DNMG150408-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059823
DNMG150408-VBCN1500 VB CN1500 1-03-020058
DNMG150408-VBCN2500 VB CN2500 1-03-021576
DNMG150408-VBNC3120 VB NC3120 1-02-041018
DNMG150408-VBNC3215 VB NC3215 1-02-054183
DNMG150408-VBNC3225 VB NC3225 1-02-056376
DNMG150408-VBNC5330 VB NC5330 1-02-039495
DNMG150408-VBPC8110 VB PC8110 1-02-050854
DNMG150412-VBNC3215 VB NC3215 1-02-057827
DNMG150412-VBNC3225 VB NC3225 1-02-058383
DNMG150604-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058481
DNMG150604-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059826
DNMG150604-VBCN1500 VB CN1500 1-03-020465
DNMG150604-VBCN2500 VB CN2500 1-03-021579
DNMG150604-VBNC3120 VB NC3120 1-02-041020
DNMG150604-VBNC3215 VB NC3215 1-02-058388
DNMG150604-VBNC3225 VB NC3225 1-02-056378
DNMG150604-VBNC5330 VB NC5330 1-02-050840
DNMG150608-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058486
DNMG150608-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059827
DNMG150608-VBCN1500 VB CN1500 1-03-020059
DNMG150608-VBCN2000 VB CN2000 1-03-018345
DNMG150608-VBCN2500 VB CN2500 1-03-021582
DNMG150608-VBNC3120 VB NC3120 1-02-041021
DNMG150608-VBNC3215 VB NC3215 1-02-054185
DNMG150608-VBNC3225 VB NC3225 1-02-056379
DNMG150608-VBNC5330 VB NC5330 1-02-039498
DNMG150608-VBNC6315 VB NC6315 1-02-066324
DNMG150608-VBPC5300 VB PC5300 1-02-050846
DNMG150608-VBPC8110 VB PC8110 1-02-050044
DNMG150612-VBNC3120 VB NC3120 1-02-043582
DNMG150612-VBNC3215 VB NC3215 1-02-058393
DNMG150612-VBNC3225 VB NC3225 1-02-056380
DNMG150612-VBNC5330 VB NC5330 1-02-040513
SNMG120404-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058493
SNMG120404-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059835
SNMG120404-VBCN1500 VB CN1500 1-03-021586
SNMG120404-VBCN2500 VB CN2500 1-03-022363
SNMG120404-VBNC3215 VB NC3215 1-02-054186
SNMG120404-VBNC3225 VB NC3225 1-02-058213
SNMG120408-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058498
SNMG120408-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059836
SNMG120408-VBCN1500 VB CN1500 1-03-021590
SNMG120408-VBCN2500 VB CN2500 1-03-021591
SNMG120408-VBNC3225 VB NC3225 1-02-070495
TNMG160404-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058504
TNMG160404-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059848
TNMG160404-VBCN1500 VB CN1500 1-03-020474
TNMG160404-VBCN2500 VB CN2500 1-03-020940
TNMG160404-VBNC3215 VB NC3215 1-02-054189
TNMG160404-VBNC3225 VB NC3225 1-02-058214
TNMG160404-VBPC5300 VB PC5300 1-02-066280
TNMG160404-VBPC8110 VB PC8110 1-02-066281
TNMG160408-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058508
TNMG160408-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059850
TNMG160408-VBCN1500 VB CN1500 1-03-020463
TNMG160408-VBCN2500 VB CN2500 1-03-020942
TNMG160408-VBNC3120 VB NC3120 1-02-041023
TNMG160408-VBNC3215 VB NC3215 1-02-054190
TNMG160408-VBNC3225 VB NC3225 1-02-056403
TNMG160408-VBNC5330 VB NC5330 1-02-041024
TNMG160408-VBPC8110 VB PC8110 1-02-050857
TNMG160412-VBNC3215 VB NC3215 1-02-065846
TNMG160412-VBNC3225 VB NC3225 1-02-070510
TNMG220408-VBNC3215 VB NC3215 1-02-062342
TNMG220408-VBNC3225 VB NC3225 1-02-056407
TNMG220408-VBNC5330 VB NC5330 1-02-050842
VBMT160404-VBCC1500 VB CC1500 1-02-065650
VBMT160404-VBCN1500 VB CN1500 1-03-019687
VBMT160404-VBCN2500 VB CN2500 1-03-020957
VBMT160404-VBNC3215 VB NC3215 1-02-062358
VBMT160404-VBNC3225 VB NC3225 1-02-055862
VBMT160408-VBCC2500 VB CC2500 1-02-064479
VBMT160408-VBCN1500 VB CN1500 1-03-020060
VBMT160408-VBCN2500 VB CN2500 1-03-020961
VBMT160408-VBNC3215 VB NC3215 1-02-060898
VBMT160408-VBNC3225 VB NC3225 1-02-055863
VNMG160404-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058514
VNMG160404-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059859
VNMG160404-VBCN1500 VB CN1500 1-03-021600
VNMG160404-VBCN2500 VB CN2500 1-03-020949
VNMG160404-VBNC3215 VB NC3215 1-02-054193
VNMG160404-VBNC3225 VB NC3225 1-02-056421
VNMG160404-VBNC5330 VB NC5330 1-02-058446
VNMG160404-VBPC8110 VB PC8110 1-02-050858
VNMG160408-VBCC1500 VB CC1500 1-02-058519
VNMG160408-VBCC2500 VB CC2500 1-02-059861
VNMG160408-VBCN1500 VB CN1500 1-03-021603
VNMG160408-VBCN2500 VB CN2500 1-03-020953
VNMG160408-VBNC3215 VB NC3215 1-02-054194
VNMG160408-VBNC3225 VB NC3225 1-02-056422
VNMG160408-VBNC5330 VB NC5330 1-02-058448
VNMG160412-VBNC3215 VB NC3215 1-02-068806
VNMG160412-VBNC3225 VB NC3225 1-02-070566
WNMG080404-VBNC3215 VB NC3215 1-02-054197
WNMG080404-VBNC3225 VB NC3225 1-02-056426
WNMG080404-VBNC5330 VB NC5330 1-02-050844
WNMG080404-VBPC8110 VB PC8110 1-02-050859
WNMG080408-VBNC3030 VB NC3030 1-02-054246
WNMG080408-VBNC3120 VB NC3120 1-02-041026
WNMG080408-VBNC3215 VB NC3215 1-02-054199
WNMG080408-VBNC3225 VB NC3225 1-02-056427
WNMG080408-VBNC5330 VB NC5330 1-02-043851
WNMG080412-VBNC3215 VB NC3215 1-02-064779
WNMG080412-VBNC3225 VB NC3225 1-02-070596