Mảnh cắt Korloy VC

Posted on Posted in Dao tiện Korloy, Dụng cụ cắt Korloy, Sản phẩm

Mảnh cắt Korloy VC được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực gia công thô những sản phẩm và chi tiết máy đòi hỏi tính thẩm mỹ cũng như sự tỉ mỉ cao. Sản phẩm mảnh dao tiện với khả năng chống nứt rất hiệu quả nên được nhiều đơn vị gia công tin tưởng sử dụng.

Mảnh dao tiện Korloy có thiết kế khá đa dạng gồm có một số mảnh dao tiện với hình khối khác nhau như: hình thoi, hình tam giác, lục giác, hình vuông,… với các chất liệu cũng khá đa dạng được mạ thêm nhiều nguyên liệu khác nhau để phù hợp hơn với mỗi mục đích sử dụng.

CNMG120404-VCNC3215 VC NC3215 1-02-056025
CNMG120404-VCNC3225 VC NC3225 1-02-055964
CNMG120404-VCNC5330 VC NC5330 1-02-044741
CNMG120404-VCPC8110 VC PC8110 1-02-050848
CNMG120408-VCNC3120 VC NC3120 1-02-043642
CNMG120408-VCNC3215 VC NC3215 1-02-052755
CNMG120408-VCNC3225 VC NC3225 1-02-055857
CNMG120408-VCNC5330 VC NC5330 1-02-043643
CNMG120408-VCPC8110 VC PC8110 1-02-050850
CNMG120412-VCNC3120 VC NC3120 1-02-043765
CNMG120412-VCNC3215 VC NC3215 1-02-055577
CNMG120412-VCNC3225 VC NC3225 1-02-055859
CNMG120412-VCNC5330 VC NC5330 1-02-043740
CNMG120412-VCNC9115 VC NC9115 1-02-059477
DNMG110408-VCNC3215 VC NC3215 1-02-065632
DNMG110408-VCNC3225 VC NC3225 1-02-065633
DNMG120408-VCNC3225 VC NC3225 1-02-064884
DNMG150404-VCNC3215 VC NC3215 1-02-068797
DNMG150404-VCNC3225 VC NC3225 1-02-065115
DNMG150404-VCNC5330 VC NC5330 1-02-051678
DNMG150404-VCPC8110 VC PC8110 1-02-050852
DNMG150408-VCNC3120 VC NC3120 1-02-050653
DNMG150408-VCNC3215 VC NC3215 1-02-055992
DNMG150408-VCNC3225 VC NC3225 1-02-056377
DNMG150408-VCNC5330 VC NC5330 1-02-044742
DNMG150412-VCNC3120 VC NC3120 1-02-050454
DNMG150412-VCNC3215 VC NC3215 1-02-058223
DNMG150412-VCNC3225 VC NC3225 1-02-058212
DNMG150412-VCNC5330 VC NC5330 1-02-051690
DNMG150604-VCNC3215 VC NC3215 1-02-056027
DNMG150604-VCNC3225 VC NC3225 1-02-055966
DNMG150604-VCPC8110 VC PC8110 1-02-050855
DNMG150608-VCNC3030 VC NC3030 1-02-049540
DNMG150608-VCNC3120 VC NC3120 1-02-043766
DNMG150608-VCNC3215 VC NC3215 1-02-056028
DNMG150608-VCNC3225 VC NC3225 1-02-055967
DNMG150608-VCNC5330 VC NC5330 1-02-043735
DNMG150612-VCNC3120 VC NC3120 1-02-043655
DNMG150612-VCNC3215 VC NC3215 1-02-057041
DNMG150612-VCNC3225 VC NC3225 1-02-056953
DNMG150612-VCNC5330 VC NC5330 1-02-043656
SNMG120408-VCNC3030 VC NC3030 1-02-049541
SNMG120408-VCNC3215 VC NC3215 1-02-054396
SNMG120408-VCNC3225 VC NC3225 1-02-056390
SNMG120408-VCNC5330 VC NC5330 1-02-044743
TNMG160404-VCNC3215 VC NC3215 1-02-054397
TNMG160404-VCNC3225 VC NC3225 1-02-056401
TNMG160404-VCNC5330 VC NC5330 1-02-050841
TNMG160408-VCNC3030 VC NC3030 1-02-049537
TNMG160408-VCNC3120 VC NC3120 1-02-050743
TNMG160408-VCNC3215 VC NC3215 1-02-055950
TNMG160408-VCNC3225 VC NC3225 1-02-055972
TNMG160408-VCNC5330 VC NC5330 1-02-043738
TNMG160412-VCNC3215 VC NC3215 1-02-055951
TNMG160412-VCNC3225 VC NC3225 1-02-056405
TNMG160412-VCNC5330 VC NC5330 1-02-043742
TNMG220408-VCNC3120 VC NC3120 1-02-049195
TNMG220408-VCNC3215 VC NC3215 1-02-068801
TNMG220408-VCNC3225 VC NC3225 1-02-056408
TNMG220412-VCNC3215 VC NC3215 1-02-070511
TNMG220412-VCNC3225 VC NC3225 1-02-070512
TNMG220416-VCNC3215 VC NC3215 1-02-070513
TNMG220416-VCNC3225 VC NC3225 1-02-070514
VNMG160404-VCCC1500 VC CC1500 1-02-055007
VNMG160404-VCCN1500 VC CN1500 1-03-019688
VNMG160404-VCCN2500 VC CN2500 1-03-021279
VNMG160404-VCNC3120 VC NC3120 1-02-049815
VNMG160404-VCNC3215 VC NC3215 1-02-057218
VNMG160404-VCNC3225 VC NC3225 1-02-055864
VNMG160404-VCNC5330 VC NC5330 1-02-051659
VNMG160408-VCCC1500 VC CC1500 1-02-057311
VNMG160408-VCCN1500 VC CN1500 1-03-019689
VNMG160408-VCCN2500 VC CN2500 1-03-022371
VNMG160408-VCNC3120 VC NC3120 1-02-049816
VNMG160408-VCNC3215 VC NC3215 1-02-054730
VNMG160408-VCNC3225 VC NC3225 1-02-055865
VNMG160408-VCNC5330 VC NC5330 1-02-051660
VNMG160412-VCNC3215 VC NC3215 1-02-062857
VNMG160412-VCNC3225 VC NC3225 1-02-070567
WNMG060408-VCNC3225 VC NC3225 1-02-064870
WNMG080404-VCNC3215 VC NC3215 1-02-068808
WNMG080404-VCNC3225 VC NC3225 1-02-070594
WNMG080404-VCNC5330 VC NC5330 1-02-051705
WNMG080408-VCNC3120 VC NC3120 1-02-049001
WNMG080408-VCNC3215 VC NC3215 1-02-053608
WNMG080408-VCNC3225 VC NC3225 1-02-055866
WNMG080408-VCNC5330 VC NC5330 1-02-044744
WNMG080412-VCNC3030 VC NC3030 1-02-050835
WNMG080412-VCNC3120 VC NC3120 1-02-052844
WNMG080412-VCNC3215 VC NC3215 1-02-055580
WNMG080412-VCNC3225 VC NC3225 1-02-055867
WNMG080412-VCNC5330 VC NC5330 1-02-044745