Mảnh cắt Korloy VH-VT

Posted on Posted in Dao tiện Korloy, Dụng cụ cắt Korloy, Sản phẩm

Mảnh cắt Korloy VH-VT được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực gia công thô những sản phẩm và chi tiết máy đòi hỏi tính thẩm mỹ cũng như sự tỉ mỉ cao. Sản phẩm mảnh dao tiện với khả năng chống nứt rất hiệu quả nên được nhiều đơn vị gia công tin tưởng sử dụng.

Mảnh dao tiện Korloy có thiết kế khá đa dạng gồm có một số mảnh dao tiện với hình khối khác nhau như: hình thoi, hình tam giác, lục giác, hình vuông,… với các chất liệu cũng khá đa dạng được mạ thêm nhiều nguyên liệu khác nhau để phù hợp hơn với mỗi mục đích sử dụng.

CNMM190612-VHNC3030 VH NC3030 1-02-031613
CNMM190612-VHNC3215 VH NC3215 1-02-058807
CNMM190612-VHNC3225 VH NC3225 1-02-060691
CNMM190612-VHNC500H VH NC500H 1-02-031628
CNMM190616-VHNC3030 VH NC3030 1-02-031614
CNMM190616-VHNC3120 VH NC3120 1-02-043575
CNMM190616-VHNC3215 VH NC3215 1-02-058810
CNMM190616-VHNC3225 VH NC3225 1-02-062325
CNMM190616-VHNC500H VH NC500H 1-02-031629
CNMM190624-VHNC3030 VH NC3030 1-02-031615
CNMM190624-VHNC3120 VH NC3120 1-02-042290
CNMM190624-VHNC3215 VH NC3215 1-02-056596
CNMM190624-VHNC3225 VH NC3225 1-02-056824
CNMM190624-VHNC500H VH NC500H 1-02-031630
CNMM250724-VHNC3030 VH NC3030 1-02-031616
CNMM250724-VHNC3215 VH NC3215 1-02-058814
CNMM250724-VHNC3225 VH NC3225 1-02-062326
CNMM250724-VHNC500H VH NC500H 1-02-031631
CNMM250924-VHNC3030 VH NC3030 1-02-031617
CNMM250924-VHNC3120 VH NC3120 1-02-032349
CNMM250924-VHNC3215 VH NC3215 1-02-052681
CNMM250924-VHNC3225 VH NC3225 1-02-056808
CNMM250924-VHNC500H VH NC500H 1-02-031632
SNMM190612-VHNC3030 VH NC3030 1-02-029707
SNMM190612-VHNC3215 VH NC3215 1-02-056600
SNMM190612-VHNC3225 VH NC3225 1-02-060026
SNMM190612-VHNC500H VH NC500H 1-02-031633
SNMM190616-VHNC3030 VH NC3030 1-02-031618
SNMM190616-VHNC3120 VH NC3120 1-02-042291
SNMM190616-VHNC3215 VH NC3215 1-02-058826
SNMM190616-VHNC3225 VH NC3225 1-02-062336
SNMM190616-VHNC500H VH NC500H 1-02-031634
SNMM190624-VHNC3030 VH NC3030 1-02-031619
SNMM190624-VHNC3120 VH NC3120 1-02-052984
SNMM190624-VHNC3215 VH NC3215 1-02-056598
SNMM190624-VHNC3225 VH NC3225 1-02-056823
SNMM190624-VHNC500H VH NC500H 1-02-031635
SNMM250724-VHNC3030 VH NC3030 1-02-030293
SNMM250724-VHNC3215 VH NC3215 1-02-058830
SNMM250724-VHNC3225 VH NC3225 1-02-062337
SNMM250724-VHNC500H VH NC500H 1-02-030294
SNMM250724-VHNC9135 VH NC9135 1-02-065135
SNMM250924-VHNC3030 VH NC3030 1-02-030290
SNMM250924-VHNC3120 VH NC3120 1-02-032350
SNMM250924-VHNC3215 VH NC3215 1-02-052685
SNMM250924-VHNC3225 VH NC3225 1-02-056809
SNMM250924-VHNC500H VH NC500H 1-02-030291
CNMM190612-VTNC3030 VT NC3030 1-02-031620
CNMM190612-VTNC3215 VT NC3215 1-02-058808
CNMM190612-VTNC500H VT NC500H 1-02-031636
CNMM190612-VTNC5330 VT NC5330 1-02-039116
CNMM190612-VTNC9135 VT NC9135 1-02-073155
CNMM190616-VTNC3030 VT NC3030 1-02-031621
CNMM190616-VTNC3120 VT NC3120 1-02-040404
CNMM190616-VTNC3215 VT NC3215 1-02-058811
CNMM190616-VTNC3225 VT NC3225 1-02-062327
CNMM190616-VTNC500H VT NC500H 1-02-031637
CNMM190616-VTNC9135 VT NC9135 1-02-073156
CNMM190624-VTNC3030 VT NC3030 1-02-031622
CNMM190624-VTNC3120 VT NC3120 1-02-031735
CNMM190624-VTNC3215 VT NC3215 1-02-054216
CNMM190624-VTNC3225 VT NC3225 1-02-062328
CNMM190624-VTNC500H VT NC500H 1-02-031638
CNMM190624-VTNC9135 VT NC9135 1-02-073158
CNMM250724-VTNC3030 VT NC3030 1-02-031623
CNMM250724-VTNC3215 VT NC3215 1-02-058815
CNMM250724-VTNC3225 VT NC3225 1-02-062329
CNMM250724-VTNC500H VT NC500H 1-02-031639
CNMM250724-VTNC5330 VT NC5330 1-02-039119
CNMM250724-VTNC9135 VT NC9135 1-02-073165
CNMM250924-VTNC3030 VT NC3030 1-02-031624
CNMM250924-VTNC3120 VT NC3120 1-02-032204
CNMM250924-VTNC3215 VT NC3215 1-02-052680
CNMM250924-VTNC3225 VT NC3225 1-02-062330
CNMM250924-VTNC500H VT NC500H 1-02-031640
CNMM250924-VTNC9135 VT NC9135 1-02-073166
SNMM190612-VTNC3030 VT NC3030 1-02-031625
SNMM190612-VTNC3215 VT NC3215 1-02-058825
SNMM190612-VTNC3225 VT NC3225 1-02-060027
SNMM190612-VTNC500H VT NC500H 1-02-031641
SNMM190612-VTNC5330 VT NC5330 1-02-039195
SNMM190612-VTNC9135 VT NC9135 1-02-073160
SNMM190616-VTNC3030 VT NC3030 1-02-031626
SNMM190616-VTNC3120 VT NC3120 1-02-042292
SNMM190616-VTNC3215 VT NC3215 1-02-058827
SNMM190616-VTNC3225 VT NC3225 1-02-062338
SNMM190616-VTNC500H VT NC500H 1-02-031642
SNMM190616-VTNC9135 VT NC9135 1-02-073161
SNMM190616-VTPC8110 VT PC8110 1-02-035189
SNMM190624-VTNC3030 VT NC3030 1-02-031627
SNMM190624-VTNC3215 VT NC3215 1-02-054217
SNMM190624-VTNC3225 VT NC3225 1-02-062339
SNMM190624-VTNC500H VT NC500H 1-02-042720
SNMM190624-VTNC5330 VT NC5330 1-02-046661
SNMM190624-VTNC9135 VT NC9135 1-02-073163
SNMM250724-VTG10 VT G10 1-03-016210
SNMM250724-VTNC3030 VT NC3030 1-02-030299
SNMM250724-VTNC3120 VT NC3120 1-02-034188
SNMM250724-VTNC3215 VT NC3215 1-02-054968
SNMM250724-VTNC3225 VT NC3225 1-02-062340
SNMM250724-VTNC500H VT NC500H 1-02-030300
SNMM250724-VTNC5330 VT NC5330 1-02-039199
SNMM250724-VTNC9135 VT NC9135 1-02-073167
SNMM250724-VTPC8110 VT PC8110 1-02-035950
SNMM250924-VTNC3030 VT NC3030 1-02-030296
SNMM250924-VTNC3120 VT NC3120 1-02-031550
SNMM250924-VTNC3215 VT NC3215 1-02-052684
SNMM250924-VTNC3225 VT NC3225 1-02-062341
SNMM250924-VTNC500H VT NC500H 1-02-030297
SNMM250924-VTNC5330 VT NC5330 1-02-042712
SNMM250924-VTNC9135 VT NC9135 1-02-073169