Đầu kẹp dao HSK-MD Dine

Posted on Posted in Dụng cụ cắt Korloy, Đầu kẹp dao HSK Dine, Sản phẩm
Mã sản phẩm ØD1 L ØD2 L1 H M Kg Khối lượng
(Kg)
HSK63A-MD19F-60 19 60 11 31 15.5 M5 0.7 0.9
HSK63A-MD25F-60 25 60          14 14 31 18.5 M6 0.7 0.9
HSK63A-MD32F-65 32 65           18 18 36 23.5 M8 0.8 1.0
HSK63A-MD40F-70 40 70           22 22 41 29 M10 0.9 1.1
HSK63A-MD50F-85 50 85           28 28 58 36 M12 1.3 1.5
HSK63A-MD63F-95 63 95           36 36 69 46 M16 1.7 1.9