Giũa kim cương đầu trụ PTDF (Miracle)

Posted on Posted in Giũa kim cương

Ứng dụng: mài đánh bóng lỗ nhỏ

PTDF-140

OD

L

B

Grit

Order No.

PTDF-140-1

1.0

140

80

#100

PTDF-140-10-100

1.1

PTDF-140-11-100

1.2

PTDF-140-12-100

1.3

PTDF-140-13-100

1.4

PTDF-140-14-100

1.5

PTDF-140-15-100

 

PTDF-200

OD

L

B

Grit

Order No.

PTDF-200

1.5 ~ 5.0

200

120

#100

PTDF-200-(15 ~ 50 )-100

5.1 ~ 6.0

PTDF-200-(51 ~ 60 )-100

6.1 ~ 7.0

PTDF-200-(61 ~ 70 )-100

 

PTDF-250

OD

L

B

Grit

Order No.

PTDF-250

7.1 ~ 8.0

250

120

#100

PTDF-250-(71 ~ 80 )-100

8.1 ~ 9.0

PTDF-250-(81 ~ 90 )-100

9.1 ~ 10.0

PTDF-250-(91~ 100 )-100