Giũa kim cương dạng phẳng FDF (Miracle)

Posted on Posted in Giũa kim cương

FDF-140

Hình dạng Chiều dài Độ dài phần phủ Chiều  rộng Độ dày 정강이 Độ hạt Mã đặt hàng
A 140 40 5.5 0.5 3 #120
#200
#400
FDF-140A-GRIT
B 50 0.8 FDF-140B-GRIT
C 1 FDF-140C-GRIT
D 1.2 FDF-140D-GRIT
4 cái /bộ FDF-140S