Giũa kim cương đánh thô HDDF (Miracle)

Posted on Posted in Giũa kim cương

Shape

L

B

W

T

Shank

Grit

Order No.

A

215

80

11

3.5

10.5 X 3

#100

HDDF-215A-100

B

10.5

4.4

10.5 X 3

HDDF-215B-100

C

5

5

5 X 5

HDDF-215C-100

D

7.7

7.7

10.5 X 3

HDDF-215D-100

E

6.3

6.3

5 X 5

HDDF-215E-100

5 Pieces / Set

HDDF-215S-100