Cảm biến áp suất chân không – Máy phát áp suất tuyệt đối

Posted on Posted in Cảm biến áp suất chân không, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range Process connection Output signal Electrical design Medium temperature
PT0507 0…1 bar
0…1000 mbar
G 1/4 external thread analogue signal 0…80 °C
PT0517 0…1.6 bar
0…1600 mbar
G 1/4 external thread analogue signal 0…80 °C
PT0505 0…4 bar G 1/4 external thread analogue signal 0…80 °C
PT0504 0…10 bar G 1/4 external thread analogue signal 0…80 °C