Cảm biến áp suất chân không – Vỏ nhỏ gọn có màn hình hiển thị cho khí nén

Posted on Posted in Cảm biến áp suất chân không, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Product Measuring range Process connection Output signal Electrical design Medium temperature
PQ7834 -1…10 bar
-15…145 psi
-30…296 inHg
-100…1000 kPa
G 1/8 internal thread switching signal PNP 0…60 °C
PQ7809 -1…1 bar
-1000…1000 mbar
-14.6…14.6 psi
-29.6…29.6 inHg
-100…100 kPa
G 1/8 internal thread switching signal PNP 0…60 °C
PQ3834 -1…10 bar
-15…145 psi
-30…296 inHg
-100…1000 kPa
G 1/8 internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP 0…60 °C
PQ3809 -1…1 bar
-1000…1000 mbar
-14.6…14.6 psi
-29.4…29.4 inHg
-100…100 kPa
G 1/8 internal thread switching signal; analogue signal; IO-Link; (configurable) PNP 0…60 °C
PQ0834 -1…10 bar G 1/8 internal thread switching signal NPN 0…60 °C
PQ0809 -1…1 bar
-1000…1000 mbar
G 1/8 internal thread switching signal NPN 0…60 °C