Cảm biến tiệm cận IFM (kiểu vòng và ống)

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi cảm biến Độ phân giải


 Tốc độ max
Đường kính
vòng đo
Tốc độ dịch chuyển
max
I7R213 3 mm 35 m/s
I7R217 6 mm 35 m/s
I7R205 2 mm 35 m/s
I7R209 2.5 mm 35 m/s
I7R201 1.5 mm 35 m/s
I85002 14 mm 3 mm 35 m/s
I7R215 1.2 mm 35 m/s
I7R207 0.8 mm 35 m/s
I85001 14 mm 3 mm 35 m/s
I7R203 0.6 mm 35 m/s
I7R211 1 mm 35 m/s
I85000 14 mm 3 mm 35 m/s
I7R208 0.8 mm 35 m/s
I7R210 2.5 mm 35 m/s
I7R206 2 mm 35 m/s
I7R214 3 mm 35 m/s
I7R202 1.5 mm 35 m/s
I7R212 1 mm 35 m/s
I7R216 1.2 mm 35 m/s
I7R204 0.6 mm 35 m/s
I85003 14 mm 3 mm 35 m/s
N7R22A 6 mm 25 m/s
N7R21A 4 mm 10 m/s
N7R31A 6 mm 10 m/s