Cảm biến tiệm cận IFM (ứng dụng phát hiện kim loại màu)

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi cảm biến Tần số chuyển đổi Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước
IFC263 2.5 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm
IGC249 4.5 mm flush mountable 100 Hz thường mở DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
IGC250 4.5 mm flush mountable 100 Hz thường đóng DC PNP M18 x 1 / L = 70 mm
IFC264 2.5 mm flush mountable 100 Hz thường đóng DC PNP M12 x 1 / L = 60 mm