Cảm biến tiệm cận IFM (dùng trong không gian hạn chế)

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Phạm vi cảm biến Tần số
chuyển đổi
Chức năng đầu ra Đầu ra Kích thước
IE5075 1 mm flush mountable 750 Hz thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 35 mm
IE5338 3 mm flush mountable 800 Hz  thường mở DC PNP/NPN M8 x 1 / L = 40 mm
IE5287 2 mm flush mountable 1300 Hz  thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 50 mm
IEC201 2 mm flush mountable 100 Hz  thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 50 mm
IES224 6 mm non-flush mountable 800 Hz  thường mở DC PNP/NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IES218 6 mm non-flush mountable 800 Hz thường đóng DC PNP M8 x 1 / L = 30 mm
IES226 6 mm non-flush mountable 800 Hz thường đóng DC PNP/NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IES221 3 mm flush mountable 1500 Hz thường đóng DC NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IES222 6 mm non-flush mountable 800 Hz thường đóng DC NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IES217 3 mm flush mountable 1500 Hz thường đóng DC PNP M8 x 1 / L = 30 mm
IES216 6 mm non-flush mountable 800 Hz  thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 30 mm
IES219 3 mm flush mountable 1500 Hz  thường mở DC NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IES220 6 mm non-flush mountable 800 Hz  thường mở DC NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IES223 3 mm flush mountable 800 Hz  thường mở DC PNP/NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IES215 3 mm flush mountable 1500 Hz  thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 30 mm
IES225 3 mm flush mountable 800 Hz thường đóng DC PNP/NPN M8 x 1 / L = 30 mm
IE5340 5 mm non-flush mountable 600 Hz  thường mở DC PNP/NPN M8 x 1 / L = 40 mm
IE5366 2 mm flush mountable 800 Hz  thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 30.5 mm
IEC200 2 mm flush mountable 100 Hz  thường mở DC PNP M8 x 1 / L = 60 mm
IQW200 8 mm flush mountable 2000 Hz  thường mở DC PNP 20 x 8 x 32 mm
IQ2011 8 mm flush mountable 2000 Hz thường đóng DC PNP 20 x 8 x 32 mm
IQ2010 8 mm flush mountable 2000 Hz  thường mở DC PNP 20 x 8 x 32 mm
IQW201 8 mm flush mountable 2000 Hz  thường mở DC PNP 20 x 8 x 32 mm
IQ2013 8 mm flush mountable 2000 Hz thường đóng DC PNP 20 x 8 x 32 mm