Cảm biến tiện cận (phát hiện trạng thái không an toàn)

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Kích thước Phạm vi
cảm biến
Vùng cho phép Chức năng đầu ra Đầu ra
GF711S M12 x 1 / L = 70 mm 0.5…4 mm 2 x OSSD (A1 and A2) DC PNP
GG712S M18 x 1 / L = 70 mm 1…5 mm 2 x OSSD (A1 and A2) DC PNP
GG711S M18 x 1 / L = 70.5 mm 1…8 mm 2 x OSSD (A1 and A2) DC PNP
GM705S 40 x 40 x 66 mm 4…20 mm 2 x OSSD (A1 and A2) DC PNP
GM701S 40 x 40 x 66 mm 10…15 mm 2 x OSSD (A1 and A2) DC PNP
GG507S M18 x 1 / L = 90.5 mm 1…4 mm  tín hiệu đồng hồ DC
GI712S M30 x 1.5 / L = 70 mm 1…10 mm 2 x OSSD (A1 and A2) DC PNP
GI701S M30 x 1.5 / L = 80 mm 6…12 mm 2 x OSSD (A1 and A2) DC PNP
GG505S M18 x 1 / L = 90 mm 3…6 mm  tín hiệu đồng hồ DC
GI711S M30 x 1.5 / L = 70 mm 1…15 mm 2 x OSSD (A1 and A2) DC PNP
GI505S M30 x 1.5 / L = 80 mm 6…12 mm  tín hiệu đồng hồ DC
GM505S 40 x 40 x 66 mm 10…20 mm  tín hiệu đồng hồ DC
GM504S 40 x 40 x 66 mm 10…15 mm  tín hiệu đồng hồ DC
GG851S M18 x 1 / L = 86.5 mm 10… mm 2 x OSSD (A1 and A2) DC PNP
GG714S M18 x 1 / L = 71.5 mm 0…6.5 mm 2 x OSSD (A1 and A2) DC PNP
GI506S M30 x 1.5 / L = 80 mm 6…12 mm  tín hiệu đồng hồ DC