Cảm biến tiệm cận (dải làm việc cố định)

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Kích thước Phạm vi cảm biến Chức năng đầu ra Đầu ra Kết nối
IM5135 40 x 40 x 54 mm 40 mm non-flush mountable bổ sung DC PNP M12 Connector
IQ2010 20 x 8 x 32 mm 8 mm flush mountable thường mở DC PNP 2 m PUR-Cable
IQ2016 20 x 8 x 32 mm 8 mm flush mountable thường đóng DC NPN 0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
IQ2013 20 x 8 x 32 mm 8 mm flush mountable thường đóng DC PNP 0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
IQW201 20 x 8 x 32 mm 8 mm flush mountable thường mở DC PNP 0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
IQ2012 20 x 8 x 32 mm 8 mm flush mountable thường mở DC PNP 0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
IQ2017 20 x 8 x 32 mm 8 mm flush mountable thường mở DC NPN 0.3 m PUR-Cable; M12 Connector
IQ2011 20 x 8 x 32 mm 8 mm flush mountable thường đóng DC PNP 2 m PUR-Cable
IQ2014 20 x 8 x 32 mm 8 mm flush mountable thường đóng DC NPN 2 m PUR-Cable
IQ2015 20 x 8 x 32 mm 8 mm flush mountable thường mở DC NPN 2 m PUR-Cable
IQW200 20 x 8 x 32 mm 8 mm flush mountable thường mở DC PNP 2 m PUR-Cable
IFC246 M12 x 1 / L = 65 mm 8 mm non-flush mountable thường mở DC PNP M12 Connector
IGW202 M18 x 1 / L = 65 mm 8 mm flush mountable thường mở DC PNP M12 Connector
IM5132 40 x 40 x 54 mm 20 mm flush mountable bổ sung DC PNP M12 Connector
IFW204 M12 x 1 / L = 65 mm 4 mm flush mountable thường mở DC PNP M12 Connector
IFS286 M12 x 1 / L = 60 mm 10 mm non-flush mountable thường mở DC PNP M12 Connector
IFS297 M12 x 1 / L = 45 mm 4 mm flush mountable thường mở DC PNP M12 Connector
IIW202 M30 x 1.5 / L = 65 mm 15 mm flush mountable thường mở DC PNP M12 Connector
IM5131 40 x 40 x 54 mm 40 mm non-flush mountable thường mở DC PNP M12 Connector
IFS290 M12 x 1 / L = 45 mm 10 mm non-flush mountable thường mở DC PNP M12 Connector
IGS277 M18 x 1 / L = 60 mm 8 mm flush mountable thường mở DC PNP M12 Connector
IFS289 M12 x 1 / L = 45 mm 4 mm flush mountable thường mở DC PNP M12 Connector
IGS290 M18 x 1 / L = 60 mm 8 mm flush mountable thường mở DC PNP M12 Connector
IFS285 M12 x 1 / L = 60 mm 4 mm flush mountable thường mở DC PNP M12 Connector