Cảm biến tiệm cận IFM (dạng khe slot)

Posted on Posted in Cảm biến tiệm cận, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM, Sản phẩm
Mã SP Chiều rộng khe Độ sâu chèn (từ phía bên) Chức năng đầu ra Đầu ra Nhiệt độ
môi trường
N7S23A 3.5 mm 5…7 mm thường đóng DC NAMUR -40…100 °C
N7S21A 3.5 mm 5…7 mm thường đóng DC NAMUR -40…100 °C
N7S20A 2 mm 5…7 mm thường đóng DC NAMUR -40…100 °C

Ứng dụng: Dòng cảm biến khe (fork / slot sensor) thích hợp trong các ứng dụng đóng gói, đọc nhãn